Introduction to oriki Ile Yoruba by Chief Torótoró

Introduction to oriki Ile Yoruba by Chief Torótoró

Mo ooooo modé lónìí Mo dé bí mo ýe e dé ooo Èmi Àyôolóògún olóhùn arò tí jë Torótoró Torótoró Ayô olóògún olóhùn arò Iwin tí körin àràmàÃdà bàbá àwön pèdèpèdè Moríbá moríbà f’õlõhun öba t’ó dá mi Bàbá mi baba olórun mi kôkô kín tó kö sáyé ooo Ìbà àti wáyé öjõ, morí’bà...

Oriki Awori

Haven established the meaning and importance of Oriki to the Yoruba people, we hope to bring you Oriki of some of the popular Yoruba tribes. The Oriki will be both in text, audio and video format. We are starting with text format. In this text, we bring you Oriki...